Vi bygger för att alla ska få plats

Social hållbarhet handlar om att bygga med människan i fokus, och idag har vi mycket kunskap om hur man lyckas med det. Vi vet att det går att bygga tätt men med bibehållen mänsklig skala, att vacker arkitektur och grönska skapar trivsel, och att våra mötesplatser är lika viktiga för gemenskap och trygghet som de är för jobb och service.


Men dagens samhällsbygge ställs också inför utmaningar vi inte sett förut. En ny generation är på väg in på bostads- marknaden, och de prioriterar låg hyra och närhet till mötesplatser och kollektivtrafik framför stor bostad och parkeringsplats. Allt fler väljer att bo kvar i staden när de fått barn, och de urbana barnfamiljerna efterfrågar trygga kvartersgårdar och gångavstånd till skolor och lekplatser. Samtidigt ser vi befolkningen åldras och bli allt mer mångkulturell. Alla grupper har sina specifika behov och värderingar, och om vi ska kunna bygga ett inkluderande samhälle måste vi kunna möta dem alla.