Vi tar ansvar för vår påverkan

Vi vet att våra projekt har stor betydelse både för dagens samhälle och kommande generationer. Därför ser vi till att både bygga och förvalta på ett sätt som är bra för miljön och vår hälsa.

Vi inleder varje byggprocess med att göra en övergripande hållbarhetsanalys där vi studerar både de lokala, regionala och globala miljöeffekter. Analysen spänner över allt från buller och luftkvalitet till transporter och avfallshantering, och drivs av vårt team med uppbackning av specialister från våra ägare. Parallellt med miljöanalysen ser vi över de ekonomiska och sociala aspekterna på projektet, och ofta kan vi hitta lösningar som bygger hållbarhet inom alla tre områdena samtidigt.