Vi tar höjd för att det ska hålla i längden

När vi på Tornet bygger så gör vi det med utgångspunkten att vi ska äga och förvalta länge. Det sätter nivån för allt, och gör kvalitet till en självklarhet för oss.

Därför bygger vi med livscykelperspektiv, vilket innebär att vi alltid väger byggkostnader mot driftskostnader. Underhåll och energi kan stå för hela 85 procent av en byggnads totalkostnad om man ser till hela dess livslängd, och insikten om det gör att vi gärna tar den extra kostnaden för kvalitetsmaterial eftersom vi vet att det betalar sig i längden.

Därför lägger vi också mycket tid och resurser på våra förstudier så att vi vet att vi alltid jobbar i rätt riktning närvi väl blir operativa, och vi tvekar inte att ta in specialister från vårt kompetenta ägarnätverk när vi ser att de kan tillföra projektet värde.