Uthyrningspolicy vid projekt som är subventionerade med investeringsstöd

Redovisning av grunder vilka och hur lägenheterna fördelas.

Uthyrning sker via den kommunala bostadsförmedlingen i det fall sådana finns på orten. De som har anmält intresse kommer att få en lägenhet om de har uppfyllt nedan krav:

  • Hyresgästen ska kunna visa att de har en inkomst såsom bl.a. inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, inkomst av kapital, pension, A-kassa, försörjningsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg samt studiemedel.
  • Hyresgästens ekonomi ska räcka till både hyran samt övriga levnadsomkostnader. När hyresgästens hyra är betald ska de som ensamstående ha minst 5 717 kr kvar att leva på och om de bor tillsammans med någon 9 445 kr. Beloppen grundas på kronofogdens förbehålls belopp. Inkomsten ska kunna styrkas.
Uthyrningspolicy – Tornet Bostadsproduktion AB | Tornet

Uthyrningspolicy vid projekt som är subventionerade med investeringsstöd

Redovisning av grunder vilka och hur lägenheterna fördelas.

Uthyrning sker via den kommunala bostadsförmedlingen i det fall sådana finns på orten. De som har anmält intresse kommer att få en lägenhet om de har uppfyllt nedan krav:

  • Hyresgästen ska kunna visa att de har en inkomst såsom bl.a. inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, inkomst av kapital, pension, A-kassa, försörjningsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg samt studiemedel.
  • Hyresgästens ekonomi ska räcka till både hyran samt övriga levnadsomkostnader. När hyresgästens hyra är betald ska de som ensamstående ha minst 5 717 kr kvar att leva på och om de bor tillsammans med någon 9 445 kr. Beloppen grundas på kronofogdens förbehålls belopp. Inkomsten ska kunna styrkas.