Uthyrningspolicy vid projekt som är subventionerade med investeringsstöd

Redovisning av grunder vilka och hur lägenheterna fördelas.

Lägenheterna förmedlas efter kötid. Kontraktet går till den sökanden som har längst kötid och som uppfyller nedan villkor.

Uthyrning sker via den kommunala bostadsförmedlingen i det fall sådana finns på orten. De som har anmält intresse kommer att få en lägenhet om de har uppfyllt nedan krav:

  • Hyresgästen ska kunna visa att de har en inkomst såsom bl.a. inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, inkomst av kapital, pension, A-kassa, försörjningsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg samt studiemedel.
  • Hyresgästens ekonomi ska räcka till både hyran samt övriga levnadsomkostnader. När hyresgästens hyra är betald ska de som ensamstående ha minst 6 090 kr kvar att leva på och om de bor tillsammans med någon 10 061 kr. Beloppen grundas på kronofogdens förbehålls belopp. Inkomsten ska kunna styrkas.