Montering diskmaskin

Diskmaskin kan monteras under diskbänk.

Vatten och el är framdraget under diskbänk. Slang och kabel dras genom de förborrade hålen i skåpsbotten och ansluts.

  1. Börja med att ta bort skåpluckan.
  2. Skruva bort ram runt diskbänk.
  3. Lossa gångjärnsfästen och ta bort ”provisoriska” innerväggar i utrymmet för diskmaskin.
  4. Återmontera stödskivan i ramen på diskbänksplåten med små vinklar (tänk på placering av dessa så de inte kolliderar med montaget av diskmaskinen)

Du måste montera ett läckageskydd i plast under diskmaskinen som samlar upp vatten vid ett eventuellt läckage. Tänk på att montera denna före maskinen sätts in.

Montera diskmaskinen enligt fabrikantens anvisningar och återmontera sparksockel.

Det finns även avstängningsventil för vattnet till diskmaskinen. Denna skall vara avstängd när maskinen inte används. Glöm inte att rensa vattenlåset för avloppet då och då.

Lycka till!

Viktigt

Arbetet måste alltid utföras av auktoriserad yrkesman, så att inte problem uppstår i efterhand. Kontrollera med ert hemförsäkringsbolag att installation täcks av hemförsäkringen.

Förvara demonterade detaljer i lägenhetsförrådet, var extra försiktig med skåpsluckan. Vid avflyttning skall skåpluckan återmonteras av hyresgästen.

Ring alltid din fastighetsskötare Riksbyggen innan du påbörjar arbetet.