Låssystem

Nyckeln till er lägenhet går även de gemensamma utrymmena såsom miljörum och cykel- och barnvagnsförråd. Ni har vid er inflyttning kvitterat ut tre nycklar till er lägenhet samt tre nycklar till ert postfack.

Nyckelsystemet är spärrat, det är enbart via förvaltare, se kontaktlista, ni kan få nya nycklar. Borttappade nycklar skall omedelbart anmälas till förvaltare samt Bostad Västerås.

Vid avflyttning ska samtliga post- och dörrnycklar lämnas in till Bostad Västerås, även om de anskaffats av hyresgästen. Vid borttappade nycklar utförs alltid ett låsbyte som debiteras hyresgästen.