Kontaktuppgifter kring ditt boende

Felanmälan vardagar, kl. 08.00-16.00
Tel nr: 0771-860 860
E-post: fastighetsservice@riksbyggen.se
Vid felanmälan på vitvaror skall produkt- och serienummer anges.

Akutsituation jourtelefon
Tel nr: 
0771-860 860
Får endast användas vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid, samt kvällar och helger.
Missbruk av journumret debiteras hyresgästen.

Fastighetsförvaltning
Yttre skötsel, städning och reparationer utförs av Riksbyggens personal.

Bostad Västerås

Uthyrning, uppsägningar och administrativa frågor
Telefontider vardagar 10-12 och 14-16
Tel nr: 021-17 19 50
E-post: info@bostadvasteras.se

Fastighetsförvaltare och Lägenhetsbesiktningar
Linda Saleback
Tel nr: 072-303 24 86
E-post: linda.saleback@bostadvasteras.se

Tornet

Hyresavisering 
Catarina Pettersson
Tel nr: 040-614 26 80
E-post: catarina.pettersson@tornet.se