Smarta hem i staden med naturen intill

Letar du efter en modern lägenhet med ljusa och välplanerade ytor? Som ligger nära marinan och Mälarparken? Där du kan promenera eller cykla till de centrala delarna av Västerås? Då är kvarteret Skolskeppet någonting för dig.

De fyra huskropparna har en fallande höjd från gatan sett. Den L-formade byggnaden ger möjligheter till en solbelyst innergård som knyter väl an till omgivande kvartersstruktur. Husen är välavvägda och fina med en innovativ gestaltning som passar in i området.

Välkommen hem till ett smart boende med naturnära läge i staden!

Inkilad mellan vackra grönområden och Mälaren

Stadsdelen Öster Mälarstrand är en av Västerås stora utvecklingsområden som vuxit fram under de senaste 20 åren. I dag är stadsdelen ett levande bostadsområde på en av Västerås mest attraktiva platser, inkilad mellan vackra grönområden och Mälaren. Det attraktiva läget ger en fin balans mellan stadsliv och naturnära lugn.

Västerås stad har höga ambitioner för ett hållbart byggande och utvecklar området med klimatsmarta lösningar och den nyaste tekniken för hållbarhet.

REKREATION I MÄLARPARKEN

Norr om tomten ligger Mälarparken som erbjuder många möjligheter för rekreation. Genom parken finns flera gångstigar som används flitigt av boende i området. Dessutom rinner Mälarparksbäcken genom den fina skogsmiljön.

Gillar du båtliv eller skridskoåkning väntar Mälaren cirka 200 meter söderut. Vidare finns Himlabacken nära som är en populär pulkabacke under vintern.

En skola för cirka 500 elever i årskurs F–6 byggs intill huset, vilket ger en känsla av ett hemtrevligt grannskap med liv och rörelse.

LJUS INNERGÅRD SOM KNYTER AN TILL OMGIVANDE KVARTERSSTRUKTUR

Kvarteret Skolskeppet består av fyra huskroppar i fallande höjd utifrån gatan. Det är en högre huskropp med sju våningar mot befintliga höga hus på andra sidan om Mälarparksvägen och en lägre huskropp med fem våningar mot naturen. Den L-formade byggnaden ger möjligheter till en ljus och trevlig innergård som knyter väl an till omgivande kvartersstruktur. Den härliga innergården kan bli en naturlig mötesplats för din och dina nya grannar.

Sockelvåningen är markerad och noggrant bearbetad. Fastadkompositionen, fönstersättningen och balkongernas gestaltning är lugna och vardagligt stillsamma, vilket passar fint in i områdets gestaltning.

Vi har lagt stor omsorg vid byggnadernas detaljbearbetning, som det sirliga takutsprånget och balkongernas eleganta smidesräcken. Färgskalan är sober och tidlös med den ljusa sockelvåningens terrassomaterial och fasadens ljusgråa ton som blir en kontrast mot balkongernas mörkare nyanser.

Fönstren bidrar till husets vilsamma och tidlösa karaktär. På det hela taget är det välavvägda och vardagligt fina hus med en innovativ gestaltning som passar in i området.

Broschyr

Välkommen till ett klimatsmart boende

Skolskeppet byggs efter höga miljökrav, vilket innebär lägre energiförbrukning, god inomhusmiljö, stora grönytor och miljövänliga transporter. Huset har också certifierats som miljöbyggnad silver av Sweden Green Building Council som verkar för fler miljövänliga byggnader i Sverige.

Behovet av köpt energi minimeras tack vare satsningen på en kombination av bergvärme och hybridsolpaneler som laddar borrhålen med energi under den varma årstiden. Den här kombinationen bidrar även till att effektivisera återvinningen av frånluften i FTX-aggregaten, vilket ger ett bättre inomhusklimat under sommaren genom gratis frikyla.

Skolskeppet är ett långsiktigt hållbart bostadsområde. Det betyder att vi bygger hus som uppfyller miljöbyggnad Silver. Vi bygger bara in sunda material i husen och det kommer finnas sopsortering för kompost- och hushållssopor.

Varmvattenförbrukning och el mäts för varje lägenhet, med andra ord betalar du bara för den mängd vatten och el som förbrukas i din lägenhet.

AVSTÅND TILL CITY