Där du känner dig hemma.

De öppna gårdarna är en plats för vila och social samvaro. Perenn- och gräsklädda kullar ger jorddjup för träd ovanpå garagen. Det finns flera närlekplatser med olika teman inom Hagen och Heden. Det finns också fyra härliga grillplatser, en vid varje pergola. En rejäl häck avskärmar grillplatsen mot bostäderna. Kantzonerna i gårdsrummen är generösa och även de omgärdas med häckar och öppna träskärmar. När benen behöver vila efter alla äventyr är det bara att hoppa upp på murarna där sittplatser finns eller slå sig ner på den gemensamma uteplatsen uppe på taket i den södra delen.

Det lättsamma gula teglet

Den okomplicerade arkitekturen i Munkebäck har lett till en ny struktur. Bakom skärmen av hus mot Munkebäcksgatan ligger bebyggelsen samlad kring tre gårdar. Hemkänslan i den egna gården förenas med en känsla av samhörighet med hela området genom gårdsrummen. Samtliga hus präglas av gult tegel som muras i olika former av mönsterförband. Det gula teglet går hand i hand med den övriga arkitekturen i Göteborg och är i dag en del i stadens signatur.

Där det är lätt att göra rätt

I Munkebäcks Hage bygger vi ett långsiktigt hållbart bostadsområde. Det betyder att vi bygger hus som uppfyller kraven i Miljöbyggnad Silver. Husen är robusta och välisolerade med effektiv värmeåtervinning, vilket minimerar mängden köpt energi. Den köpta energin är fjärrvärme och miljömärkt el. Vi bygger bara in sunda material i husen och skapar möjlighet för hushållsnära källsortering av sopor i elva fraktioner. Vi tar hand om regnvatten samt fördröjer och infiltrerar detta lokalt i området.

Välj mellan spårvagn, buss och bil

Munkebäckstorget trafikeras av spårvagnslinje 1 och 5 samt buss 17. Spårvagnslinje 3 har sin hållplats 150 meter bort från Munkebäcks Hage. Trafikplats till E20 och Torpa nya handelscentrum ligger 500 meter norr om bostadskvarteret. Med andra ord finns det många och varierande kommunikationsmöjligheter både från och hem till vardagen i Munkebäcks Hage.

Cykla smidigt överallt

Det finns många cykelplatser utanför lägenheterna. Om du arbetar eller studerar i centrala Göteborg kan cykeln vara ditt främsta färdmedel. Dessutom planerar kommunen att göra om cykelbanan längs med Delsjövägen till en cykelpendlingsled.

Boendefakta om
Munkebäcks Hage

  • Antal lägenheter: 200
  • Antal cykelparkeringar: 568
  • Parkeringsplatser: 105, varav 3 för 
    rörelsenedsatta samt 10 MC-platser
  • Energieffektiva hus med låg energiförbrukning
  • Smarta och stilrena produktval
  • Gröna tak som minskar mängden regnvatten och gynnar biologisk mångfald

Ladda hem vår broschyr