Avfallshantering

Utanför den södra gaveln på Ernst Torulfsgatan 1A ligger ett fristående miljöhus. Detta är avsett att betjäna lägenheterna med adress Ahrenbergsgatan och Ernst Torulfsgatan. Det finns också två miljörum på Munkebäcks Allé nr 22 & 44. Dessa är avsedda för hyresgäster med adress Munkebäcks Allé

Där kan du bli av med de allra flesta förekommande sopfraktioner.

Till komposten använder du de bruna påsarna som finns att hämta i miljörummet om de tagit slut hos dig. Tänk på att inte lägga kompostpåsen i en plastpåse. I så fall blir komposten förorenad och går till förbränning helt i onödan. Använd den speciella hållaren till påsen.

Återvinningscentral

Närmast ligger Sävenäs återvinningscentral. Övrigt avfall såsom möbler, begagnade kläder eller farligt avfall kan lämnas där. Du som bor i lägenhet har rätt till sex avgiftsfria besök varje år. Kontakta din återvinningscentral för att få tillgång till ditt personliga  ÅVC-kort.

Grovavfall

Vid  återkommande tillfällen kommer sopcontainer att ställas ut vid fastigheten. Meddelande angående detta annonseras i entrén.