Nu byggs Sveriges första elproducerande stadsdel

I en tid av stort beroende av energi och inte minst el startar fastighetsbolaget Tornet bygget på sin del av Tamarinden, en stadsdel som vänder på det traditionella perspektivet. I stället för att enbart förbruka energin blir detta den elproducerande stadsdelen. White ligger bakom arkitekturen och byggandet kommer att genomföras av HMB Construction.

– Det ligger i Tornets DNA att alltid projektera utifrån hållbarhet i alla aspekter. Det känns extra bra, att i en tid då tillgång till el och värme är viktigare än någonsin, kunna bidra till en stadsdel som ska kunna bli självförsörjande på energi. Ja, till och med kunna leverera till andra konsumenter när det blir ett överskott, säger Tornets projektledare Thomas Norr.

Byggnaderna kommer att dela både el och värme i ett lokalt kvartersnät – unikt och det första i Sverige. Ambitionen är att Tamarinden ska bli vägvisare för hur vi kan bygga klimatsmart och därmed bidra till att snabba på klimatomställningen.

– Genom ett gott samarbete och genom att testa flera olika lösningar har vi tillsammans lyckats nå projektets höga klimatambitioner. Jag har en stark tro på att lösningarna som vi kommit fram till kommer vara attraktiva för de som bor i området. Vi har bland annat tagit tillvara på mötet mellan stad och natur och anpassat byggnaderna för livet som pågår mellan dem som exempelvis i det levande gaturummet och de gröna trädgårdarna, säger Elin Sandström, Hållbarhetsspecialist White.

– Vi är otroligt stolta över att få vara med och bidra till att utveckla Tamarinden och de innovativa energilösningarna som är extra viktiga med tanke på de energiutmaningar vi står inför. Det blir tredje projektet tillsammans med Tornet och vi imponeras av att Tornet i dessa utmanande tider fortsätter att starta projekt och bidra till samhällsutvecklingen, säger Krister Karlsson, VD HMB Construction.

Tornets del av Tamarinden omfattar 182 bostäder, en affärslokal, en privat förskola samt ett garage. 

Mer om Tamarinden finns här på kommande projekt

För mer information, kontakta:
Thomas Norr, Projektchef Tornet
0737-62 97 35
thomas.norr@tornet.se