Digitalisering, energi och människa i samspel

Tallbohov Electric Village är mer än enbart ett boende. Hyresgästerna medverkar till klimatomställningen, bara genom att bo. Tillsammans med bl a AFRY har vi tagit fram energilösningar som bidrar till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

I detta forskningsprojekt har vi undersökt innovativa sätt att koppla ihop nyskapande energilösningar med beteendehos de boende för att minimera klimatpåverkan. Husen är byggda med spjutspetsteknik där bästa energikällan – fjärrvärme, bergvärme, solenergi – väljs av en AI-agent. En teknologi som reducerar energianvändningen i fastigheten. Med närmare 50%! En vinst för klimatet såklart, men även en kostnadsbesparing både för oss och för hyresgästerna.

Banbrytande teknologi

Tallbohov Electric Village tar ett nytt, holistiskt grepp om hur vi ser byggnader som kompletta ekosystem. Ett team av hållbarhetsexperter, designers och AI-experter har tagit fram konkreta lösningar, exempelvis utveckling av en AI-agent som integreras med fastighetens energisystem. Hela projektet är hållbarhets- och klimatkoordinerat med syfte att synliggöra för de boende att vi alla är en del i ett större energisystem. Den digitala plattformen och appen guidar hyresgästerna till klimatsmarta val i vardagen.

Mer om Electric Village

Se hela filmen här

För mer information, kontakta:
Thomas Norr, Projektchef Tornet
0737-62 97 35
thomas.norr@tornet.se

Tornet bildades 2010 och ägs idag av Folksam, Peab och Balder. Affärsidén är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna.