Tallbohov Electric Village

I Järfälla håller framtidens boende på att växa fram med olika spjutspetslösningar vad gäller uppvärmning och hållbarhet. Bostädernas energi kommer från fjärrvärme, bergvärme och solenergi med möjlighet att lagra solenergi med hjälp av vätgas. Artificiell intelligens (AI) kommer att välja den energikälla som för tillfället ger minst klimatpåverkan. Området kommer i stort sett att bli självförsörjande på energi. Husen skapas för att i framtiden kunna ha solceller även i fasaderna. Visionen är att alla delar, både teknik och arkitektur, ska samspela för att minimera klimatavtrycket.

Området är kuperat med promenadstråk, parker och grönområden som blir en naturlig lekmiljö för både boende, skola och förskolor. Stor omsorg läggs på att bevara naturområdet med tallar och stenhällar nära bostäderna. Bebyggelsen placeras så att de skapar öppna, gröna gårdar. Arkitekturen samspelar med naturen och har en naturlig färgsättning i jordfärger (engelskt rött, umbra, ockra och oxidgrönt) och naturliga hållbara material som trä, tegel, puts och keramiska plattor. Bebyggelsen utgår från områdets höjdskillnader och tar upp dem genom souterrängvåningar eller stödmurar.

De första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning sommaren 2022. Totalt planeras för 300 lägenheter.

Beräknad inflyttning
Hus A: kvartal 2, 2022
Hus B: kvartal 2, 2022
Hus C: april 2023
Hus D: september 2023

Ljusa, moderna lägenheter med hög standard, samtliga med balkong eller uteplats. En grönskande stadsdel där husen vänder sig mot väster och har både dag- och kvällssol. Parkeringsgarage under husen. Här kommer att finnas ett litet torg med lokaler för kontor, hantverk, café, frisör och liknande. Det kommer även att finnas gemensamhetslokaler och cykelrum. I appen Torna kommer de boende att få tips om smarta val – en flerspråkig plattform med ett socialt forum där man exempelvis kan fråga om hjälp med hundpassning.

Tallbohov ligger i södra Jakobsberg, norr om Stockholm. Här finns goda kommunikationer med närhet till pendeltåg och planerad utbyggnad av tunnelbana till Järfälla. En ny gång- och cykelbro till Barkarby handelsområde ger bättre tillgänglighet till kommersiell service. Butiker kommer att finnas inom ett cykel- och gångavstånd på 500 meter. I Tallbohov Electric Village bor du nära köpcentrum, sjukhus, skola, fritidsgård, kultur- och aktivitetshus.

Mer om Electric Village