Vallastaden

Vallastaden är en otroligt kreativ, hållbar och innovativ stadsdel med blandad bebyggelse som bjuder in till mångfald och möten över generationsgränserna.

Vallastaden ligger strax väster om Linköpings innerstad, det är en stadsdel som ingen annan, ett unikt och visionärt samverkansprojekt mellan olika aktörer i kommunen. Här skapas en blandad boendemiljö med människan i fokus. Allt med siktet inställt på variation, kreativitet och hållbarhet och på de människor som ska leva här.

Vår vision är den historiska bygemenskapen men i modern gestaltning med mycket gröna inslag. Här skapas en stadsdel med stark identitet och höga ambitioner inom hållbart byggande, gröna gårdar och klimateffektiv uppvärmning. Kvarteret kommer att utmärkas av solceller, trä, fasadodlingar och kreativa mötesplatser. Smarta, innovativa tekniklösningar ökar möjligheterna för de boende att leva resurseffektiva och cirkulära liv. Genom en AI-baserad digital plattform guidas de boende att göra hållbara val i vardagen, t.ex när det gäller val av färdmedel och förbrukning av vatten och el. Energisystemet optimeras för låg klimatpåverkan och energieffektivitet.

Med Vallastaden Next Generation vill vi på Tornet skapa möjligheter för olika generationer att leva och växa tillsammans, vi bygger hyresbostäder för människor med olika bakgrund och behov. Med stolthet tar vi nu steget in i Linköping och framtiden!

Bodialog

I Vallastaden, Linköping, erbjuds en unik möjlighet för dig som blivande hyresgäst att vara med och utveckla din framtida bostadstyp tillsammans med oss på Tornet och våra arkitekter redan under planeringsstadiet.

Dagens bostäder är ofta planerade efter en mall som hängt med sedan 1950-talet. Visserligen väl planerade bostäder, men behov och familjekonstellationer har förändrats sedan dess. Tornet och Walgroup utvecklar tillsammans nya metoder för att identifiera framtida hyresgästers behov och önskemål för att skapa ett ultimat boende i de områden där nyproduktion uppförs.

Exempel på alternativ:
Bostad och kontorslokaler (bokaler)
Generationsboende
Kollektivboende (eventuellt studentkollektiv med studentkår)
Traditionella lägenheter som kan ändras till flera mindre eller en större om behov uppstår.

Intresseanmälan:

Uthyrning
vallastaden@tornet.se