Samspel mellan arkitektur, teknik och natur

Välkommen till en grönskande stadsdel där husen vänder sig mot väster för både dag- och kvällssol. I Tallbohov Electric Village samspelar natur och arkitektur och husen byggs i naturliga och håll- bara material som trä, tegel, puts och keramiska plattor. Vid etableringen av bostäderna utgår vi från områdets höjdskillnader och integrerar dem genom suterrängvåningar och stödmurar.
I det nybyggda området läggs stor omsorg på att bevara naturen och skapa öppna, gröna gårdar där grönområden, träd och stenhällar kommer finnas i nära anslutning till bostäderna.

HÖGA MILJÖKRAV STÄLLS

Tallbohov Electric Village byggs efter höga miljökrav, vilket innebär lägre energiförbrukning, god inomhusmiljö och stora grönytor. Husen är robusta, välisolerade och har effektiv värmeåtervinning, vilket minimerar mängden energi som behöver köpas.

Vi bygger bara in sunda material i husen och det finns hushållsnära källsortering för avfall i mindre byggnader på området. Vattenförbrukning och el mäts för varje lägenhet, med andra ord betalar du bara för den mängd vatten och el som förbrukas i din lägenhet.

Vi värnar om miljön och klimatet och visionen är att teknik och arkitektur ska samspela för att minimera klimatavtrycket. I fastigheterna har en unik Artificiell intelligens (AI) installerats. Denna skapar möjlighet att kombinera olika energikällor som fjärrvärme, bergvärme och solenergi i fastigheterna. Dels väljer AI:n den energikälla som för tillfället ger minst klimatpåverkan men den ger oss också möjlighet att lagra solenergi.

För en smart styrning av AI:n har applikationen Torna utvecklats. Applikationen är en plattform som ska finnas till hands för våra hyresgäster och ge information om klimatpåverkan i yttervärlden och tipsa om smarta val och vara med ett socialt forum.

Som ett kvitto på att det är miljöriktiga och hållbara bostäder kommer fastigheterna certifieras enligt Miljöbyggnad 3.1 nivå silver.

BOENDEFAKTA OM ELECTRIC VILLAGE

  • 180 lägenheter
  • 292 cykelparkeringar i cykelrum
  • 44 parkeringsplatser i garage
  • 17 markparkeringar
  • Laddmöjlighet för elbilar
  • Bilpoolsplatser
  • Rullstols- och barnvagnsförråd
  • Möjlighet att kombinera olika energikällor som fjärrvärme, solceller och solhybrider
  • Värnar om klimat och miljö – appen Torna möjliggör ett samarbete