Rödängs Trädgårdar

Tornet växer norrut och första etableringen sker i Umeå. I Rödängs Trädgårdar bygger vi nu hyresrätter i ett bostadsområde som kännetecknas av höga krav på ekologisk och social hållbarhet. Målet är en balans mellan sunda bostäder och förnuftig byggekonomi.

Rödängs Trädgårdar byggs i ett attraktivt område strax utanför centrum. Här planeras för en generös innergård, omsluten av skyddande huskroppar. Området Rödäng ligger vackert vid Tvärån, med skolor och förskolor i närheten. Längs ett parkstråk kommer man till Västerslätts centrum där service som banker, livsmedelsaffär och butiker finns.

DEN ÄTBARA TRÄDGÅRDEN

Innergården är tänkt som en stor och härlig trädgård med bärbuskar, fruktträd och odlingsmöjligheter. Här läggs fokus på aktiviteter för alla åldrar och plats för odling och umgänge på den gröna innergården. Smakfulla mötesplatser för människor i olika skeden av livet.

Vi bygger hållbart

Vi satsar på lågenergibyggande med höga krav på hållbarhet. Husen byggs enligt Miljöbyggnad Silver och på taken installeras solpaneler. I anslutning till området kommer det att finnas parkeringsgarage med laddstolpar.

I samarbete med PEAB planeras för totalt 440 lägenheter, utbudet kommer att vara både hyresrätter och bostadsrätter. Tornet kommer i dagsläget att bygga 226 hyreslägenheter. Bostäderna varierar från 1 ROK till 4 ROK. Husen är tänkta att uppföras i jordnära och neutrala färger.

Planerad byggstart är under början av 2022. De första inflyttningarna sker 2023 och allt beräknas stå klart 2025.

Intresseanmälan

För mer information och intresseanmälan: niclas.nordqvist@tornet.se