Rödängs Trädgårdar

Tornet växer norrut och första etableringen sker i Umeå. I Rödängs Trädgårdar bygger vi nu hyresrätter i ett bostadsområde som kännetecknas av höga krav på ekologisk och social hållbarhet. Målet är en balans mellan sunda bostäder och förnuftig byggekonomi.

Rödängs Trädgårdar byggs i ett attraktivt område strax utanför centrum. Området Rödäng ligger vackert vid Tvärån, med skolor och förskolor i närheten. Längs ett parkstråk kommer man till Västerslätts centrum där service som banker, livsmedelsaffär och butiker finns. Det nya bostadsområdet får en ”Bullerby-känsla” med riklig tillgång till fruktträd, bärbuskar, planteringslådor och andra fina kvaliteter i närområdet.

DEN ÄTBARA TRÄDGÅRDEN

Visionen är en generös innergård, omsluten av fyra huskroppar. Här läggs stort fokus på aktiviteter för alla åldrar och den ätbara trädgården med plats för odling och umgänge. Vi tänker oss bärbuskar, fruktträd och odlingsmöjlighet. Smakfulla mötesplatser för människor i olika skeden av livet.

Vi bygger hållbart

I samarbete med PEAB planeras för totalt 440 lägenheter, utbudet kommer att vara både hyresrätter och bostadsrätter. Tornet kommer i dagsläget att bygga 226 hyreslägenheter, certifierade enligt Miljöbyggnad Silver. Det kommer att finnas parkeringsgarage med laddstolpar och på hustaken installeras solpaneler. Bostäderna varierar från 1 ROK till 4 ROK. Husen är tänkta att uppföras i jordnära och neutrala färger.

Planerad byggstart är under början av 2022. De första inflyttningarna sker 2023 och allt beräknas stå klart 2025.

Intresseanmälan

För mer information och intresseanmälan: umea@tornet.se