Vi hjälper till att bygga bort bostadsbristen och skapa möjlighet för tillväxt.

TORNET bygger och förvaltar hållbara attraktiva hyresrätter i de större städerna, där hyresgästerna alltid har nära till kollektivtrafik och service. Bolaget bildades 2010 och ägs idag av Folksam, Peab och Balder.

Vi har boende i fokus och vet att våra projekt har stor betydelse för dagens samhälle och kommande generationer. Därför verkar vi för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval. Vi strävar efter att minimera användandet av energi, vatten och förbrukningsmaterial.

Vi skapar förutsättningar för ett socialt blandat boende genom att erbjuda lägenheter med olika utformning och prisnivå. Hyresrätter bidrar till mångfald. I kvarter där hyresrätten finns kan människor i olika åldrar, med olika ekonomiska förutsättningar och med olika bakgrund mötas och bo. Det skapar integration på riktigt.

Varmt välkommen till Tornet!