Lillhagsparken fas 2

Det gamla sjukhusområdet Lillhagsparken håller på att omvandlas till ett område där bostäder, service och arbetsplatser blandas. De gamla vårdbyggnaderna i tegel från 1930-talet behålls. Där yngre byggnader som rivits stått och på befintliga parkeringsytor byggs nya bostäder med olika upplåtelseform, både som flerbostadshus och marknära boende. Stor omsorg läggs på att dels bevara och utveckla den befintliga parkmiljön men också att skapa hus som smälter in i den ursprungliga bebyggelsen. När området är färdigbyggt kommer här att finnas 800-1000 bostäder.

Lillhagsparken ligger på Hisingen med goda kommunikationer, 10-minuters busstrafik in mot centrum med hållplats i omedelbar närhet. Området är också ihopkopplat med stadens cykelbanenät. Trots närheten till stan finns både stora skogsområden, jordbruksmark och två golfbanor i grannskapet. I området finns idag ett mindre centrum som kommer att utvecklas i takt med att området byggs ut. Vid större inköp eller annan kommunal service finns allt att hitta vid Selma Lagerlöfs Torg eller Backaplan. På området finns en nybyggd förskola och på gångavstånd en ny 1-6 skola.

Hökälla Säteri ligger högt i den sydöstra delen av Lillhagsparken i direkt anslutning till skogen. Här bygger vi 288 hyresrättsbostäder med hög standard i storlekar från 1 rok till 4 rok. Området kommer att bestå av 2 st lamellhus i tegel som är 7 våningar höga samt 4 st punkthus i 6-10 våningar. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Lamellhusen har en gestaltning som har utgångspunkt i de befintliga tegelhusen medan punkthusen som ligger i periferin upp mot skogen har getts en stram 50-talskaraktär. Cykelförvaring och avfallshantering sker i mindre byggnader i gårdsmiljön. Gårdsmiljön har focus på de minsta barnen och att det skall vara en behaglig och inspirerande miljö att bara vistas i då Lillhagsparken i övrigt ger alla möjligheter till andra uteaktiviteter. Alla husen vänder sig mot väster och har både dag och kvällssol. Framför området i väster kommer staden att anlägga en större park. Under parken har vi vår parkeringsanläggning samt att vi även har markparkeringar i området. P-platser för laddning av elbilar kommer också att finnas.

Projektet pågår och inflyttningar kommer ske från sommaren 2022 till sommaren 2023.

Hökälla Säteri är en fortsättning på vår tidigare produktion i området. Lillhagsvinkeln som är en ombyggnad av en befintlig vårdbyggnad till 112 lägenheter. Inflyttat vid årsskiftet 2017/2018.