Attraktiva hyresrätter i kv. Infanteriet med goda kommunikationer till Helsingborg Centrum.

Om Tornet

Tornet bygger och förvaltar hyresfastigheter för att utveckla och behålla dem. Vi har våra boende i fokus och vet att våra projekt har stor betydelse både för dagens samhälle och för kommande generationer. Därför verkar vi tillsammans med våra kunder och leverantörer för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.

Här ligger Kv. Infanteriet

Kvarteret ligger på Vasatorpsvägen med Regementsvägen 150mt nordväst. Utmed Regementsvägen fi nns två stora matbutiker. Vårdcentral, bibliotek, kyrka och kommersiell service finns ca 200mt öster om vårt kvarter. Skola och förskola finns inom stadsdelen. Vasatorpsvägen kommer att byggas om med snabbusslinje till centrum och med hållplats direkt i anslutning till Tornets kvarter, därigenom kan du åka kollektivt till Helsingsborgs centrum på 10 minuter. På marken mellan vårt kvarter och Regementsvägen byggs 200 nya bostäder, centrumverksamheter, kontor och parkeringshus. Här skapas en ny modern blandstad i anslutning till kv. Infanteriet.

Ditt nya hem

Kvarteret Infanteriet har 2 gatuhus i 5 våningar mot Vasatorpsvägen och 2 punkthus i 7 våningar i kvarterets norra del. De fyra husen omsluter en gemensam trygg gård med cykelparkering, lekplats och uteplatser för marklägenheterna. Från Vasatorpsvägen når man gården genom en välkomnande portal. I gatuhusen finns två lokaler på 65kvm. Direkt öster om kvarteret anläggs en park som sträcker sig norrut till ett stort parkområde med fritidsaktiviteter. Väster om kvarteret finns en parkering. Därutöver kommer det finnas parkeringsmöjligheter i ett gemensamt parkeringshus.

Totalt finns 108 yteffektiva lägenheter fördelade på 1 ROK till 4 ROK. Planlösningarna har öppna samband mellan kök och samvaroytor för ökad gemenskap. Lägenheter har parkettgolv och klinker i bad. Badrummet är kaklat och det finns både tvättmaskin och torktumlare. Nästan alla lägenheter har balkonger. Fasaderna är i tegel och på de höga husens tak finns solceller mot söder. De små välplanerade lägenheterna med hållbara materialval och rimliga boendekostnader blir en attraktiv boendemöjlighet i Helsingborg.

Punkthus

1 rum och kök16 st
2 rum och kök40 st
3 rum och kök14 st
Totalt70 st

Gatuhus

1 rum och kök18 st
2 rum och kök4 st
4 rum och kök16 st
Totalt38 st

Är du intresserad?

Jette Jensen
Tel: 0702-83 22 87
jette.jensen@tornet.se