Nära city och grönområden

Hökälla Säteri är beläget i området Lillhagsparken på Hisingen i Göteborg. Lillhagsparken är ett gammalt sjukhusområde som nu omvandlas till ett område med bostäder, service och arbetsplatser.

Stor omsorg läggs på att dels bevara och utveckla den befintliga parkmiljön, dels på att skapa hus som smälter in i den ursprungliga bebyggelsen.
De gamla vårdbyggnaderna i tegel från 1930-talet behålls. På befintliga parkeringsytor och där yngre byggnader stått, byggs nya bostäder, både som flerbostadshus och marknära boende. När området är färdigbyggt kommer det inrymma 800–1 000 bostäder.

Från Hökälla Säteri når du centrala Göteborg inom en bussresa på ca 30 minuter. Trots närheten till city finns både stora grön- och strövarområden, jordbruksmark och två golfbanor i grannskapet.

Service, förskola och skola

I området finns ett mindre centrum som kommer utvecklas i takt med att området byggs ut. Vid större inköp eller annan kommunal service hittar du det mesta vid Selma Lagerlöfs Torg eller Backaplan.

En nybyggd förskola finns i området. Det finns också en nybyggd 1–6-skola inom gångavstånd.

Tack vare närheten till stora grön- och strövområden samt genom utvecklingen av service, handel och olika bostadsformer blir detta ett mycket attraktivt bostadsområde.