Brunnsäng

Brunnsäng ligger i Södertälje, strax nordost om stadens centrum. Här planerar Tornet att bygga 85 yteffektiva och trivsamma hyresrätter, från 1 ROK till 4 ROK. Vårt lägenhetsutbud kompletterar den befintliga bebyggelsen i det närliggande villaområdet. En bra lösning till exempel för den som trivs i området men tröttnat på trädgårdsarbete. Här finns även flera förskolor på gångavstånd.

Grön innergård

I Brunnsäng planerar vi för gröna utemiljöer och husen planeras runt en skyddad innergård med odlingslotter och växthus. En trygg och varierande miljö för alla åldrar, där det är gott om möjligheter för odling och mötesplatser för de boende. Byggnaderna kommer bestå av fyravåningshus med tegelfasad, som smälter väl in i området. Helt enkelt ett attraktivt bostadskvarter där det är lätt att trivas.

Energieffektivt

Husen byggs enligt Miljöbyggnad Silver och förses med innovativ energiförsörjning; en kombination av bergvärme, solhybrider och solpaneler. Lösningen är både klimatsmart och energisnål – under den kallare tiden på året hämtas värmen från berget. Under sommaren lagras solenergin i marken. Vi bygger hållbart och satsar stort på förnybar energi som sparar på miljön.

Framtidsplanerat

Hänsyn tas också till klimatförändringar. För att möta risken för skyfall har vi planerat för genomsläppliga markbeläggningar där vattnet snabbt kan sjunka undan. Vi tar också hänsyn till biologisk mångfald i våra byggprojekt. Här kommer dessutom finnas utrymme för cyklar så att det blir enkelt att välja miljövänliga transporter i vardagen.