Forskning och utveckling i samarbete

Tornet samarbetar tvärvetenskapligt med hållbarhetsfrågorna för att lösa omställningen till framtidens energilösningar, bland annat med hjälp av forskningsanslag från Boverket. Med ombord på detta spännande spjutspetsprojekt har vi allt ifrån VVS-ingenjörer, AI-ingenjörer, datatekniker till psykologer och beteendevetare.

Tornet satsar på unika forskningsprojekt för att minimera klimatavtrycket

Här listar vi några av våra samarbetspartners:
– Johanneberg Science Park
– Chalmers Tekniska Högskola
– Göteborgs Universitet
– RISE
– KTC Control AB
– AFRY
– Bengt Dahlgren AB
– Nilsson Energy
– White Arkitekter
– Strategisk Arkitektur
– Boverket

Tornet är inget vanligt bostadsbolag och Electric Village blir inga vanliga bostadsområden. Vi satsar fullt ut på byggande och boende som är hållbart ur alla aspekter.