Spjutspetslösningar med ny teknik

Energisystemet utformas för att ge ett lågt klimatavtryck och låga utsläpp av växthusgaser med lokal energiproduktion, lagring av el och ett energieffektivt beteende hos de boende. Systemet består av hybrida solcellspaneler som producerar både el och värme. Detta i kombination med bergvärmepump, geoenergilager och fjärrvärme. Energisystemet är flexibelt och kan snabbt byta energikälla.

Framtidens energisystem styrs med AI

I Electric Village arbetar vi med artificiell intelligens, AI, som väljer den smartaste energianvändningen för att uppnå ett lågt klimatavtryck med ett behagligt inomhusklimat. Det innebär att otroligt stora mängder data samlas in och analyseras för att beräkna kommande behov och göra det klokaste valet i varje ögonblick. En så kallad AI-agent utvecklas och verifieras med hjälp av en digital tvilling. Enkelt uttryckt kan man säga att en AI-agent är en självständig enhet som kan läras upp för att använda kunskap för att nå vissa mål. Den digitala tvillingen gör det möjligt att felsöka och göra simuleringar och analyser i en programvara.

Klimatavtrycket och elbehovet varierar över året och från dag till dag beroende på väder och efterfrågan. Naturligtvis är det en stor fördel för både klimatet och samhället om energisystemet kan lagra el när det finns ett överskott av exempelvis solel. Och att den kan användas när det är ett underskott, eller när elproduktionen med fossila bränslen är hög. Därför utreder vi möjligheten att lagra el i vätgas, en teknik som verkligen har framtiden för sig. Se en enkel demonstration här.

Digital plattform för hållbar livsstil

För att uppmuntra de boende till klimatsmarta beslut har vi utvecklat en boende-app, som med en fiffig chatbot tipsar om de bästa valen, både vad det gäller resor och inköp och när det är lämpligast att tvätta till exempel. Tipsen är väldigt konkreta och anpassade till den boendes specifika situation, förbrukning och livsstilsmönster. Här finns också en plattform för social gemenskap som automatiskt kommer översättas till olika språk, där de boende kan mötas, föreslå aktiviteter eller fråga om hundpassning etc.

Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp på hållbarhetspåverkan med hjälp av den digitala plattformen, där kunskap om målgruppen och förutsättningar för beteendeförändringar är vägledande. Ett planeringsverktyg ger en samlad bild över effekterna vi vill uppnå för en hållbar cirkulär livsstil.