Visionärt samarbete i Halmstad

Vi på Tornet har tillsammans med entreprenören Kitekalle presenterat tre spännande förslag för att utveckla Halmstad som destinationsort, ett koncept som stämmer väl med Halmstads och Region Hallands ambitioner att öka besöksnäringen. Med hållbara boenden och naturupplevelser vill vi nå ut både nationellt och internationellt.

Hot spots

Under konceptet Outdoor & Living har vi tittat närmare på tre aktuella områden: Stationsgatan vid Tullkammarkajen, Fylgiaparken vid Fylleån och Tjuvahålan vid Tylösand. Här finns goda möjligheter till ett blomstrande näringsliv och attraktiva offentliga mötesplatser med turism och upplevelser.

– Dels så finns det ett behov av nya lägenheter, och med en aktiv entreprenör och företagare kan vi även utveckla Halmstad som destinationsort. Kitekalle har många idéer som kan sätta Halmstad ytterligare på kartan, säger Henrik Oretorp, projektchef på Tornet.*

Från tåget till äventyret

På Stationsgatan vid Tullkammarkajen vill vi satsa på boende, butik och café. Närheten till järnvägsstationen erbjuder en god livsmiljö med aktiviteter, lägenheter och vandrarhem i samma kvarter. Kitekalle som har befintliga lokaler vill utveckla sin verksamhet i det nya området. Här erbjuds olika upplevelser som att paddla SUP, vind-/kitesurfing, cykeluthyrning mm.

Unikt besöksmål

Fylgiaparken vid Fylleån har stora möjligheter. Här vill vi skapa inkluderande mötesplatser och utveckla Stadsbondgården som utflyktsmål. Kitekalle har redan etablerad verksamhet vid Fylleån men vill utöka verksamheten till ett aktivitetscentrum för ekoturism. Hållbarhetsmålen är höga med Tornets Electric Village, en klimatsmart stadsdel med spjutspetslösningar för energiförsörjning. Electric Village Olofstorp ingår i det europeiska samverkans- och forskningsprojektet Interact för framtidens resurseffektiva samhällen.

Mer om Electric Village

– Vår idé med att bygga och utveckla Fylgiaparken passar in där, då man behöver aktivera parken. Då är det perfekt med en entreprenör som redan har ett bra koncept, säger Henrik Oretorp.*

Adventure Resort

Det tredje förslaget är ett mindre spahotell vid Tjuvahålan i Tylösand. Tanken är att Tornet bygger hotellet och Kitekalle sköter driften. Detta ger en möjlighet till en varsam destinationsutveckling för både rekreation och aktiviteter. Hotellet utformas med respekt för det omgivande landskapet och med hänsyn till natur- och kulturvärden. Här vill vi satsa på hållbar tillväxt och naturnära äventyr.

– Naturen där är fantastisk och vi hoppas att kallbadhuset kommer finnas där ute i framtiden. Det hade betytt mycket för besöksnäringen. Vi ser att fler vill ut i skogen för att aktivera sig, inte bara genom snabba sporter utan även bara för att njuta i naturen, säger Karl Svensson, grundare av Kitekalle.*

För mer information kontakta:

Henrik Oretorp
henrik.oretorp@tornet.se
073-719 92 98

Kitekalle
Karl Svensson
kalle@kitekalle.se
0733-22 70 11
kitekalle.se

Tornet bildades 2010 och ägs idag av Folksam, Peab och Balder. Affärsidén är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna.

Kitekalle startade 2009 och utnämndes till Årets besöksnäringsföretag 2021. Verksamheten bygger på upplevelser, aktiviteter och ekoturism över stora delar av landet.

*Citaten är hämtade ur Hallandspostens artikel ”Tornet och Kitekalle vill utveckla Halmstad som destinationsort” 20 juli 2022.