Vi växer i Umeå

Vi siktar på etablering norrut och planerar för hyresrätter i Umeå. I Rödängs Trädgårdar är tanken att bygga ett bostadsområde som kännetecknas av höga krav på ekologisk och social hållbarhet. Målet är en balans mellan sunda bostäder och förnuftig byggekonomi.

Området Rödäng ligger fint vid Tvärån, med skolor och förskolor i närheten. Längs ett parkstråk kommer man till Västerslätts centrum där service som banker, livsmedelsaffär och butiker finns. Här planerar vi i samarbete med PEAB att bygga totalt 437 lägenheter, utbudet kommer att vara både hyresrätter och bostadsrätter. Tornet kommer i dagsläget att bygga 224 hyreslägenheter, certifierade enligt Miljöbyggnad Silver. Bostäderna varierar från 1 ROK till 4 ROK. Husen är tänkta att uppföras i jordnära och neutrala färger.

Den ätbara trädgården

Visionen är en generös innergård, omsluten av fyra huskroppar. Här läggs stort fokus på aktiviteter för alla åldrar och den ätbara trädgården med plats för odling och umgänge. Vi tänker oss växthus, bärbuskar, fruktträd och odlingslådor. Smakfulla mötesplatser för människor i olika skeden av livet.

För mer information kontakta:
Olle Lundgren
olle.lundgren@tornet.se
070-6409484