Vi växer i Båstad

Vi tror på hyresfastigheten som en viktig del i samhällsutvecklingen och vill nu även etablera oss i Båstad. I Eskilstorp planerar vi att bygga lägenheter med sociala träffpunkter, kretsloppstänkande och odlingsmöjligheter, på bekvämt pendlingsavstånd via den nya tågstationen.

Vi tar ansvar för hur vi bygger våra hus och vad vi lämnar över till kommande generationer. Ett helhetsperspektiv för att optimera genomtänkta lösningar och processer med hänsyn till miljö och hållbarhet. Målet är en balans mellan sunda bostäder och förnuftig byggekonomi. Miljöbyggnad Silver är ett grundkrav i vårt byggande, med analyser över lokala miljöeffekter som dagvatten, buller, luftkvalitet och transporter, avfalls- och resurshantering samt en i övrigt hållbar livsstil. Vi väljer produkter och processer som är energibesparande med största möjliga effekt.

Yteffektiva hyresrätter

I Eskilstorp planerar vi för upp emot 60 lägenheter, från små studios upp till 4 ROK. Vi strävar efter en stadsmässig karaktär mot lokalgatan i väster. Huskropparna placeras i nord-sydlig riktning för att skapa goda solförhållanden. Under vinterhalvåret kommer solen att nå långt in på gården och de boende ska kunna njuta av kvällssolen från väster, utan att det blir alltför varmt och gassigt av sydsolen på sommaren. Solceller på taken ska hantera lokalt producerad elenergi till både boende och fastighet. Vår målsättning är att kunna leverera elenergi till kvarterets elbilar.

Arkitektur med danska förebilder

Vi tänker oss ett innovativt helhetsgrepp om hållbarhet med inspiration från dansk träarkitektur i stilren form som åldras vackert. En avgränsad men öppen gård är tänkt att skapa en trygg utemiljö och här ska finnas goda möjligheter för stadsodling och sociala mötesplatser för alla åldrar. Vi satsar på stor andel träd och grönska med möjligheter till odlingslotter och med gemensamma spadar och odlingsredskap. Vi tänker oss även gemensamhetshus för barnkalas, studiecirklar och samvaro, samt hobbylokal med gemensamma verktyg etc. Helt enkelt olika generationsöverskridande mötesplatser där det blir naturligt att träffas i olika aktiviteter.

För mer information kontakta:
Henrik Oretorp
henrik.oretorp@tornet.se
0737-19 92 98