Tornet hoppas på affär med Halmstads Fastighets AB

Tornet har överlämnat en propå till Halmstads Fastighets AB, HFAB, avseende samarbete samt köp av bostäder.

Tornet önskar köpa omkring 700 bostäder av HFAB och erbjuder samtidigt HFAB att bli delägare i ett markområde på Fyllinge där den långsiktiga ambitionen är att bolagen tillsammans ska exploatera en ny stadsdel med ca 2 000 bostäder.

– Vi hoppas på det här affärsförslaget för det skulle vara ett viktigt steg för oss att kunna bli en större aktör i Halmstad och Halland. Vi behöver ett tillräckligt stort bestånd för att bli en tydlig och långsiktig aktör, säger Tornets vd Göran Wendel och tillägger:

– Nu får vi invänta den demokratiska processen som måste få ta sin tid. Men vi hoppas att alla som berörs ska förstå att Tornets mål alltid är ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande.

Tornets och HFAB:s tidigare gemensamma historik är ett samarbete för att utveckla Lundgrens Gjuteri i centrala Halmstad till bostäder.

För mer information kontakta: 
Göran Wendel, vd Tornet 070-556 57 59 goran.wendel@tornet.se