Tornet blir associerad medlem i Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, breddar sin organisation genom att även företräda privata aktörer med samhällsansvar och som värnar hyresrätten som boendeform. Tornet är en av de tre första privata som nu tar steget in som medlemmar.

– Det här är ett naturligt steg för oss. Vi arbetar med alla hållbarhetsaspekter som Sveriges Allmännytta har på sin dagliga agenda och därför har vi nytta av den kompetens och erfarenhet som organisationen kan erbjuda. Det är också ett val vi gör för att dela med oss av vår egen kunskap ur den privata sektorns perspektiv, säger Göran Wendel, vd för Tornet.

Exempel på det Tornet gör som är helt i Svensk Allmännyttas anda:

Vi lämnar lägenheter till bostadsförmedling eller liknande där våra fastigheter finns.

På nästan alla orter där Tornet har fastigheter har vi också tecknat samarbetsavtal och överenskommelser med kommuner gällande anskaffning av bostäder för sociala ändamål.

Tornet medverkar i workshops och möten gällande hemlöshet, sociala, juridiska och övergripande kommersiella frågor för respektive ort vi verkar i. Vi medverkar också i projekt för bättre integration.

Tornet har bland annat byggt Trygghetsboende i Helsingborg och Göteborg. BMSS boende finns i både Torslanda, Göteborg och Kungsängen.

För mer information kontakta:

Göran Wendel, vd Tornet 070-556 57 59 goran.wendel@tornet.se

Josefin Morge, presschef Sveriges Allmännytta, 08-406 55 25
josefin.morge@sverigesallmannytta.se

Läs mer om Sveriges Allmännytta här

Om Tornet: Bolaget bildades 2010 och ägs idag av Folksam, Peab och Balder. Affärsidén är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna.