Riksbyggen och Tornet tecknar entreprenadavtal med Peab för byggande av 346 bostäder i Munkebäck

I Munkebäck i Göteborg kommer ett helt nytt bostadsområde med 346 hyres- och bostadsrätter att byggas. Riksbyggen och Tornet har nu tecknat avtal med Peab som totalentreprenör för genomförandet av projektet.

Kommunens mål med kvarteret är att det ska bli stadens bästa exempel på blandstadsbyggande där den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten vävs ihop till en fungerande helhet. Det innebär bland annat att kvarteret ska planeras utifrån ett mångfaldsperspektiv och innehålla mötesplatser för alla generationer.

Fördelningen av byggnationen kommer att se ut så här:

Riksbyggens Brf Munkebäcksäng – 79 bostadsrättslägenheter med planerad säljstart i april 2017 och byggstart under hösten 2017.

Riksbyggens Bonum Brf Munkebäckslund – 67 seniorbostadsrätter med planerad säljstart hösten 2017 och byggstart under vintern 2018.

Tornet bygger 200 hyresrätter med byggstart i slutet av mars 2017.

Utöver bostäderna kommer tolv lokaler att byggas i bottenvåningarna för ökad service i området. I en fristående byggnad planeras även en förskola. Projektet i sin helhet planeras att stå färdigt under 2021.

Riksbyggen och Tornet vann en markanvisningstävling för Nya Munkebäck 2011 tillsammans med bland andra Wingårdhs arkitektkontor och nu närmar sig genomförandet.

– Redan i tävlingsbidraget har det varit ett stort fokus på hållbarhetsfrågorna i projektet. Vi kommer bland annat att ha solpaneler på taken och gårdarna utformas för att stimulera en social samvaro över generationsgränserna. Från Brf Viva, som just nu byggs på Guldheden, tar Riksbyggen med sig erfarenheter från det senaste inom att skapa mer hållbara bostadskvarter. Vi ser nu fram emot samarbete med Peab i genomförandet av projektet, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

– Det känns fantastiskt roligt att vi snart kan komma igång med byggandet av fler hyresrätter som bidrar till Göteborgs utveckling, med byggstart redan nu i mars. Genom att vi tillsammans kan erbjuda olika upplåtelseformer i samma kvarter skapas en grund för ett både socialt och ekonomiskt mer hållbart bostadskvarter, säger Göran Wendel, vd på Tornet.

– Vi är väldigt glada att vi har fått förtroendet att vara med och utveckla detta nya kvarter i Munkebäck. Behovet av bostäder är ju stort och det känns riktigt bra att vi är med och bygger så många nya lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, i området, säger regionchef Liselott Bergkvist.

För mer information:

Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Affärsområde Bostad, Göteborg, 070-58 724 04
Göran Wendel, vd Tornet, 0705-56 57 59
Liselott Bergkvist, regionchef Peab Sverige, Göteborg, 0733 33 93 12