Tornet ska bygga grön och smart stadsdel i Örebro

Tornet är en av de aktörer som ska bidra till att uppföra det nya bostadsområdet Tamarinden i Örebro, ett område med innovativ arkitektur och krav på hög hållbarhet. Chansen är stor att detta blir ett av de vägledande projekten för framtidens byggande av smartare och grönare stadsdelar i Sverige.

I hela området ska cirka 600 nya bostäder uppföras. Tornet, som tagit fram sitt förslag i samarbete med White Arkitekter, kommer stå för runt 200 av dessa. I projektet ingår dessutom en ny förskola, vilket kommer bidra till de mer levande livsmiljöer som Tornet eftersträvar.

– Vi kommer erbjuda en mångfald av former för boende med en inbyggd flexibilitet. Syftet är att människor i alla åldrar ska bo och trivas i det här området, vilket är en del av den sociala hållbarheten vi vill åstadkomma, säger Thomas Norr, projektchef Tornet.

Det blir en mångfald av byggnadstyper och variation i material och höjder. Arkitekterna har dessutom tagit stor hänsyn till platsens geografiska förutsättningar. Stommen i husen är av trä och genomgående hållbara material som gör ett förhållandevis litet koldioxidavtryck. En annan hållbarhetsaspekt är synliggörande av hållbara funktioner – målet är det ska vara enkelt att leva hållbart.

Sist men inte minst avser Tornet att för Tamarinden konstruera ett energisystem i kombination av flera energiformer som skapar möjlighet att proaktivt välja energislag med minsta möjliga miljöpåverkan och med stora delar lokalproducerad energi.

För mer information kontakta:
Thomas Norr, projektchef
0737-62 97 35
thomas.norr@tornet.se

Om Tornet: Bolaget bildades 2010 och ägs idag av Folksam, Peab och Balder. Affärsidén är att bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna.