Samarbete leder till konst på Lundgrens Trädgårdar

Ett spännande samarbetsprojekt mellan Halmstads kommun, HFAB och Tornet börjar växa fram i kvarteret Lundgrens Trädgårdar i Halmstad. Det kommer att resultera i en konstnärlig utsmyckning som löper som en röd tråd genom de tre innergårdarna och den allmänna parken utmed Linnégatan.

”Den röda tråden” är också namnet på det förslag som konstnärerna Robert Hais och Kamil A Lukaszewicz tagit fram för platsen. Det är första gången konstnärerna samarbetar och det har också varit avgörande för att tilldela just de båda konstnärerna uppdraget.

– Det här blir ett fint mervärde både för kvarteren och hyresgästerna, säger Henrik Oretorp, projektchef på Tornet.

Ett konstnärligt lyft

Med sina kompletterande arbetsmetoder och kompetenser har konstnärerna haft platsens tidigare funktion som gjuteri som utgångspunkt och knyter an till det nya bostadsområdet med grönska och trädgårdar. Resultatet kommer bli en fyrdelad konstnärlig gestaltning som består av geometriska former och planteringsbäddar i material som stål, tegel, trä och växter som associerar till platsen och byggnadernas utformning.

– Det känns otroligt spännande med nya samarbeten som resulterar i nutida konst i invånarnas vardag och ett mer samägt Halmstad, säger Joacim Eneroth, intendent för offentlig konst.

Konstprojektet är under uppförande och samtliga delar beräknas vara klara 2021.

För mer information kontakta:
Henrik Oretorp
henrik.oretorp@tornet.se
0737-19 92 98