Innovativ och klimatsmart arkitektur

Tallbohov Electric Village i Järfälla är ett högaktuellt forskningsprojekt för utveckling av hållbart byggande av bostäder. Här kommer arkitektur och tekniska innovationer sätta standarden för framtida byggande. Genom kunskapsspridning – både lokalt, nationellt och internationellt – om de nyskapande lösningarna optimeras dessutom samhällsnyttan av projektet.  

I samarbete med Strategisk Arkitektur har vi på Tornet en vision om att alla delar, även arkitekturen, formas för att minimera klimatavtrycket. Området får en urban känsla samtidigt som vi tillvaratar områdets rika naturvärden med en mjuk förankring i omgivande landskap. De asymmetriska taken med solceller skapar inte bara en egen karaktär utan fyller också en viktig funktion genom att ge bättre förutsättningar för energiförsörjningen. Husen har skapats för att i framtiden kunna integrera solceller även i fasaden och materialen har valts med tanke på att hålla nere koldioxidutsläppen. Gestaltningen tar avstamp i befintlig bebyggelse genom inslag av tegel i varma jordtoner och med varierade kombinationer av bruk. Detta skapar en fin integrering i befintlig miljö.

Tallbohov Electric Village kommer att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Här utvecklas en metod för flexibel energiförsörjning som med hjälp av AI vid varje tidpunkt väljer det energislag (solenergi, berg-/fjärrvärme eller köpt el) som ger lägst klimatavtryck, och som förutser behov av lagring och förbrukning av energi. Vi utreder också möjligheterna att lagra energi från solcellerna i form av vätgas. I Tallbohov kommer en hållbar cirkulär livsstil att uppmuntras med hjälp av en digital plattform som ger både kunskap och skräddarsydda förslag på hur de boende kan sänka klimatavtrycket och främja trivsel och gemenskap.

För mer information kontakta:
Thomas Norr, Projektchef Tornet
0737-62 97 35
thomas.norr@tornet.se

Naseer Nasiri,Arkitekt SAR/MSA, Strategisk Arkitektur
08-586 176 58
naseer.nasiri@strategiskarkitektur.se