Hemlig låda under nytt hus vid Mälarparken

Nu startar Tornet bygget av nya hyreslägenheter på Öster Mälarstrand i Västerås. Det blir totalt 81 lägenheter samt 29 garageplatser vid den blivande skolan. Huset byggs vid korsningen Öster Mälarstrand allé och Mälarparksvägen. Inflyttning beräknas till slutet av 2020.

En låda med bygglovshandlingar, tidningsurklipp från VLT (Vestmanlands Läns Tidning), foton på alla inblandade etc ska grävas ned under huset. Någon gång i framtiden när man hittar lådan kan man se vilka som var med på det första spadtaget.

I expansiva Västerås har Tornet byggt fem fastigheter med hyreslägenheter sedan 2011. Med det nya huset blir det totalt 500 hyreslägenheter. Per-Olov Gatu från Tornet berättar att fastigheten på Öster Mälarstrand blir klimatsmart med bland annat solpaneler och bergvärme.

Det kommer att byggas i tre volymer, en högre mot befintliga höga hus på andra sidan om Öster Mälarstrands allé och en lägre mot naturen. Det blir två trapphus med sex respektive sju lägenheter per våning. 
–Fönstren ska ge huset en vardaglig vilsam stil och ge byggnaden en tidlös karaktär. Även fasadens färger ska vara neutrala och tidlösa, berättar arkitekt Naseer Nasiri från Strategisk Arkitektur.

Jesper Brandberg (L), ordförande i fastighetsnämnden konstaterar att bygget stämmer väl in på kommunens ideal vad gäller byggande. 
–Bostadsbristen i Västerås är stor och skapar bland annat sociala problem. Många är trångbodda och det är långa köer till hyresrätter. Vi behöver bygga fler såna här projekt.

I oktober 2018 beviljades bygglov och bostadshuset började byggas den 3 december 2018. Intilliggande skola börjar byggas under våren 2019.

För mer information kontakta: 
Per-Olov Gatu 
070-261 42 33 
perolov.gatu@tornet.se