Först i Sverige i europeiskt projekt

Tornet ingår i det europeiska forskningsprojektet INTERACT. Ett projekt där vi tillsammans driver utvecklingen mot mer resurseffektiva samhällen och minskad klimatpåverkan vid nybyggnation. Först ut i Sverige är Halland där vi utvecklar nya och spännande energilösningar.

Minskad klimatpåverkan

Electric Village Olofstorp ligger i Fyllinge i Halmstad. Ett pionjärprojekt vars syfte är hållbar stadsutveckling genom att minska städernas koldioxidutsläpp, helt i linje med Agenda 2030. Med samarbetet inom INTERACT drar vi nytta av samlad kunskap och erfarenheter och tar ett stort kliv in i framtidens stadsutveckling.

Hållbar stadsdel

Ett holistiskt synsätt är nödvändigt för att uppnå målen. Vi tänker på helheten, både när vi bygger och när det gäller husens energianvändning för att bidra till ett mer resurseffektivt samhälle. Med bokaler (boende och arbete) och närservice minskar dessutom behovet av transporter. Grönområden och odlingar bidrar till biologisk mångfald.

Europa tar täten i energiomställningen

Europa strävar efter att vara en global förebild i energiomställningen och minska sitt koldioxidavtryck. Städer och byggsektorn spelar en avgörande roll i den processen. Genom utvecklingen av Electric Village Olofstorp i Fyllinge bidrar Tornet till de ambitiösa målen i den europeiska strategiska planen.

Läs mer om Positive Energy Districts (PED) och INTERACT

Klimatsmart stadsutveckling

Inom ramen för Electric Village arbetar vi med spjutspetslösningar för effektivast tänkbara energianvändning. Bland annat med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) som hela tiden väljer det energislag som ger minst klimatpåverkan för stunden. Och med appen TORNA ger vi de boende tips på hållbara val i vardagen.

Läs mer om Electric Village

För mer information kontakta:
Henrik Oretorp
henrik.oretorp@tornet.se
0737-19 92 98