Fastigheter för en cykelanpassad vardag

Under året har hyresgäster flyttat in i våra nya fastigheter i kvarteret Triton i Västerås. Här har Tornet gjort allt för att underlätta för de boende att kunna välja bort bilen till fördel för cykel, gång och kollektivtrafik.

Vårt fokus har varit att bygga för ett vardagsliv där bilen snarare är en möjlighet än ett måste. Det ska vara enkelt för hyresgästerna att gå, cykla och resa kollektivt i vardagen. Husets design är väl förberett för cyklar och kvarteret är bilfritt.

Hyresgästerna har sin cykelparkering precis utanför ytterdörren, nära till hands och stöldsäkert. Parkeringsgaraget för bilar är däremot frikopplad från fastigheten och har placerats i ett angränsande kvarter vilket leder till att de hållbara alternativens konkurrenskraft ökar.

Varje lägenheten har tillgång till vertikala cykelställ med ramlåsmöjlighet och fastighetens hissar är anpassade till cyklarnas ytbehov. (Fler av våra åtgärder kan du läsa om nedan.)

Bakgrunden till denna satsning av Tornet är att kvarteret Triton är en del av Västerås första stadsdel med höga ambitioner för hållbart byggande och mobilitet. Västerås har dessutom satt som målsättning att biltrafikmängden ska minska till år 2026. Som fastighetsägare har vi i Tornet sett detta som en spännande utmaning och har utgått från att skapa de bästa förutsättningar för att bistå till målet.

Vi är stolta över att vi tagit hänsyn till många detaljer för att uppmuntra cyklandet och vi tror och hoppas att vi lyckats tänka på allt för att åstadkomma det optimala cykellivet.

Här följer fler av våra mobilitetsåtgärder:

Mobilitetskort
Ett mobilitetskort tas fram för varje hushåll. Kortet används för att öppna Sunfleets bilar och laddas med 200 kr för resor med Västmanlands lokaltrafik. Syftet med ett mobilitetskort är att samla alla funktioner för hållbart resande på ett kort.

Cykelpool
En gemensam cykelpool för fastighetens boende placeras i ett cykelutrymme i fastighetens markplan. Cykelpoolen innehåller två lastcyklar varav en el, samt två vanliga cyklar varav en el. Cyklarna är försedda med kodlås och skötsel och drift levereras av Sunfleet.

Cykelservice
Det låsta cykelutrymmet utrustas med reparationsmöjligheter och en stationär cykelpump samt automatisk dörröppnare och eluttag för elcykelbatterier.

Gårdsparkering
Väl upplysta cykelställ med ramlåsmöjligheter för såväl lastcyklar som vanliga cyklar placeras i nära anslutning till entréer på fastighetens gård samt på förgårdsmark.

Särskiljd parkeringskostnad
Parkeringskostnaden är särskiljd från bostadshyran och tas ut av parkeringsbolaget. Studier visar att synliggörandet av parkeringskostnaden samt likvärdigt avstånd till parkeringsytor och hållbara alternativ påverka färdmedelsval.

Femårigt bilpoolsmedlemskap
Fem bilpoolsbilar, varav två är hybridbilar, tillgängliggörs för hyresgästerna och placeras i intilliggande parkeringsgarage. Månadsavgiften är betald av hyresvärden under de 5 första åren. För marknadsföring, introduktion och statistikuppföljning ansvarar bilpoolsleverantören Sunfleet.

Dusch- och omklädningsrum på förskolan
För att underlätta för förskolepersonalen att cykla eller gå till arbetet, även vid längre sträckor, finns dusch och omklädningsrum tillgängligt på fastighetens förskola.