En vardag utan bil

Vi på Tornet bygger för ett enklare vardagsliv, där man inte är beroende av bil. Därför är vi måna om att våra hyresgäster har bra och enkla lösningar för den som inte vill ta bilen. Genom ett smartare vardagsresande vill vi begränsa klimateffekterna och förbättra hälsan.

Hållbarhet är en övergripande filosofi hos oss. Vi bygger bostäder på ett sätt som är bra både för miljön och för människors hälsa. Vi tänker långsiktigt, nyskapande och hållbart i alla led. Vi inleder byggprocessen med att bland annat studera projektets lokala förutsättningar. Det innebär bland annat att vi arbetar med mobilitetsplaner och där har cykeln en given roll.

Låt barnen styra

Forskning visar att cykling, förutom vardagsmotion och minskad miljöpåverkan, även ökar studieresultaten och välbefinnandet hos barn. Tillsammans med Svenska Cykelstäder är vi mycket glada över att få vara med och utveckla cykelns och cyklingens möjlighet att bidra till hälsosamma, miljövänliga och mänskliga städer!