Gröna och smarta stadsdelar

Tallbohov

Första spadtaget har tagits för Electric Village. En starkt symbolisk handling för byggande med klimatomställning i sikte. Konceptet Electric Village förenar ny spjutspetsteknologi inom framtidens energilösningar med gröna stadsdelar och biologisk mångfald. Här kommer arkitektur och tekniska innovationer samspela i nytänkande lösningar. Genom kunskapsspridning – både lokalt, nationellt och internationellt – optimeras dessutom samhällsnyttan av projektet.

Tallbohov Electric Village i Järfälla norr om Stockholm är pilotprojektet som kommer att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Med forskningsstöd från Boverket på 20 miljoner kronor har vi utvecklat en unik metod för flexibel energiförsörjning som gör att fastigheterna blir så gott som självförsörjande på energi. Ta reda på mer om energisystemet här.

I samarbete med Strategisk Arkitektur har vi på Tornet en vision om att alla delar, även arkitekturen, formas för att minimera klimatavtrycket. Husen har skapats för att i framtiden kunna integrera solceller även i fasaden och materialen har valts med tanke på att hålla nere koldioxidutsläppen.

Själva byggandet kommer utföras av HMB Construction, dotterbolag i AF Gruppen. De första 180 lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning sommaren 2022. Totalt planeras för 300 lägenheter i Tallbohov. Intresserad av att bo i Tallbohov Electric Village?

Vill du veta mer? Kontakta
Thomas Norr, Projektchef Tornet
0737-62 97 35
thomas.norr@tornet.se

Halland

Nu har Halland möjlighet att på allvar bli pionjärer i att utveckla bostäder för framtiden. Här har vi för avsikt att skruva upp energisatsningen ytterligare med hjälp av nya forskningsmedel. Det handlar om en riktigt intressant energilösning för 2000 nya hyresrätter på Fyllinge i Halmstad och lika många i Jonstaka i Varberg. Förutsättningarna finns att skyndsamt realisera planerna i och med att Tornet redan äger marken.

Områdena blir i stort sett självförsörjande på energi genom ett smart ”kyla-och-värme-utbyte” med intilliggande butikscentrum – Hallarna i Halmstad och Coop i Varberg. Ytterligare hållbarhetsaspekter på dessa nya stadsdelar är bland annat biologisk mångfald, urban odling och cykelfrämjande åtgärder.

Vill du veta mer? Kontakta
Henrik Oretorp, Projektchef Tornet
0737-19 92 98
henrik.oretorp@tornet.se

Fyllinge, Halmstad

Jonstaka, Varberg

Kommande projekt – Tornet Bostadsproduktion AB | Tornet

Gröna och smarta stadsdelar

Tallbohov

Första spadtaget har tagits för Electric Village. En starkt symbolisk handling för byggande med klimatomställning i sikte. Konceptet Electric Village förenar ny spjutspetsteknologi inom framtidens energilösningar med gröna stadsdelar och biologisk mångfald. Här kommer arkitektur och tekniska innovationer samspela i nytänkande lösningar. Genom kunskapsspridning – både lokalt, nationellt och internationellt – optimeras dessutom samhällsnyttan av projektet.

Tallbohov Electric Village i Järfälla norr om Stockholm är pilotprojektet som kommer att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Med forskningsstöd från Boverket på 20 miljoner kronor har vi utvecklat en unik metod för flexibel energiförsörjning som gör att fastigheterna blir så gott som självförsörjande på energi. Ta reda på mer om energisystemet här.

I samarbete med Strategisk Arkitektur har vi på Tornet en vision om att alla delar, även arkitekturen, formas för att minimera klimatavtrycket. Husen har skapats för att i framtiden kunna integrera solceller även i fasaden och materialen har valts med tanke på att hålla nere koldioxidutsläppen.

Själva byggandet kommer utföras av HMB Construction, dotterbolag i AF Gruppen. De första 180 lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning sommaren 2022. Totalt planeras för 300 lägenheter i Tallbohov. Intresserad av att bo i Tallbohov Electric Village?

Vill du veta mer? Kontakta
Thomas Norr, Projektchef Tornet
0737-62 97 35
thomas.norr@tornet.se

Halland

Nu har Halland möjlighet att på allvar bli pionjärer i att utveckla bostäder för framtiden. Här har vi för avsikt att skruva upp energisatsningen ytterligare med hjälp av nya forskningsmedel. Det handlar om en riktigt intressant energilösning för 2000 nya hyresrätter på Fyllinge i Halmstad och lika många i Jonstaka i Varberg. Förutsättningarna finns att skyndsamt realisera planerna i och med att Tornet redan äger marken.

Områdena blir i stort sett självförsörjande på energi genom ett smart ”kyla-och-värme-utbyte” med intilliggande butikscentrum – Hallarna i Halmstad och Coop i Varberg. Ytterligare hållbarhetsaspekter på dessa nya stadsdelar är bland annat biologisk mångfald, urban odling och cykelfrämjande åtgärder.

Vill du veta mer? Kontakta
Henrik Oretorp, Projektchef Tornet
0737-19 92 98
henrik.oretorp@tornet.se

Fyllinge, Halmstad

Jonstaka, Varberg