Bra luft och värme

Denna film beskriver ett frånluftsystem med spaltventiler. Det finns andra system som kan fungerar på ett annat sätt men grundprinciperna är alltid de samma!

  • Vädra och möblera rätt
  • Öppna och städa ventilerna
  • Snabbvädra ibland, håll toadörren öppen

Filmerna är textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Byt språk genom att klicka på kugghjulet när du startat filmen!