Bilpoolsinfo för dig som bor i Kv. Triton

Som boende i denna fastighet har du fritt medlemskap utan anslutningsavgift i Sunfleets bilpool t o m 2023-07-31.

Gör så här för att anmäla dig

1. Gå in på www.sunfleet.com

2. Klicka på ”Bli medlem”

3. Fyll i ”Triton 1” som organisationskod. Välj Medlemskap Small.

4. Fullfölj anmälans alla steg

5. Efter några dagar får du ett välkomstbrev från Sunfleet på posten, och du kan börja köra.

6. För aktuell tim/km prislista och bilpoolsinfo se www.sunfleet.com

Har du några frågor?
Kontakta Sunfleet på
Mail: info@sunfleet.com
Tel: 031-757 65 00
Välkommen till Sunfleet!