Låssystem

Nyckeln till er lägenhet går även till entrédörren samt de gemensamma utrymmena såsom soprum och cykel- och barnvagnsförråd. Ni har vid er inflytt kvitterat ut tre nycklar till er lägenhet.

Nyckelsystemet är spärrat, det är enbart via Riksbyggen, se kontaktlista, ni kan få nya nycklar. Borttappade nycklar skall omedelbart anmälas till Riksbyggen samt Bostad Västerås.

Vid avflyttning ska samtliga post- och dörrnycklar lämnas in till Bostad Västerås, även om de anskaffats av hyresgästen. Vid borttappade nycklar utförs alltid ett låsbyte som debiteras hyresgästen.