Avfallshantering

Miljörum hittar ni i på bottenplan i två av huskropparna samt sopkasuner på innergården för matavfall och restavfall. Fraktioner finns för källsortering av ert avfall främst i miljörummen. Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som läggs i respektive kärl i sophuset alt sopkasunerna på innergården beroende på typ av avfall.

Till komposten använder du de bruna påsarna som finns att hämta i miljörummet om de tagit slut hos dig. Tänk på att inte lägga kompostpåsen i en plastpåse. I så fall blir komposten förorenad och går till förbränning helt i onödan. Använd den speciella hållaren till påsen.

Återvinningscentral

Övrigt avfall såsom möbler, begagnade kläder eller farligt avfall kan lämnas där. Du som bor i lägenhet har rätt till sex avgiftsfria besök varje år. Kontakta din återvinningscentral för att få tillgång till ditt personliga ÅVC-kort.