Lås och nycklar

När du flyttar in får du kvittera ut tre lägenhetsnycklar samt postfacksnycklar och i förekommande fall tre nycklar till balkongdörr och fönster.

Tornet har inga huvudnycklar till lägenheten. Det betyder att du själv får stå för kostnaden om låssmed behöver anlitas för låsöppning.

Nyckelsystemet har en mycket hög säkerhetsnivå. Nycklarna är kopierings-säkrade. Det innebär att tidigare hyresgäst inte kan ha kvar nyckel till din lägenhet. Behöver du beställa ytterligare nycklar måste det gå genom Tornet.

Lägenhetslåset har ett så kallat serviceläge. Det innebär, att om ni vill låta någon från Tornets organisation få tillträde till er lägenhet då ni inte är hemma, att ni kan ställa låset i ett visst läge så kan man komma in i lägenheten med en servicenyckel.