Gård

Gården är en gemensamhetsanläggning som delas med omkringliggande hus och dess hyresgäster. Gården är till för lek och rekreation.

Respektera tider så att du inte stör dina grannar och tänk på att t.ex. bollspel inte kan utövas då detta kan medföra att säkerheten för människor och byggnad äventyras.

Vid frågor kring detta är du välkommen att kontakta din förvaltare på Tornet.

Cykelrum

I hus B finns cykelrum. Nyckel för tillträde delas ut separat. Tänkt på att hålla ordning i cykelrummen, både för din och dina grannars trivsel.

Parkeringsplats

Det finns ett antal parkeringsplatser runt fastigheten. Parkeringsplatserna hyrs i första hand ut till våra hyresgäster. Det finns inte möjlighet till elanslutning. Ta kontakt med er förvaltare för att hyra parkeringsplats.