Kontaktuppgifter kring ditt boende

Riksbyggen

Felanmälan vardagar, kl. 08.00-16.00
0771-860 860
fastighetsservice@riksbyggen.se
Vid felanmälan på vitvaror skall produkt- och serienummer anges.

Akutsituation jourtelefon
0771-860 860
får endast användas vid akuta situationer utanför
ordinarie kontorstid, samt kvällar och helger.
Missbruk av journumret debiteras hyresgästen.

Fastighetsförvaltning
Yttre skötsel, städning och reparationer utförs av Riksbyggens personal.

Bostad Västerås

Uthyrning, uppsägningar och administrativa frågor
021-17 19 50
info@bostadvasteras.se

Tornet

Fastighetsförvaltare
Lägenhetsbesiktningar

Linda Saleback
072-303 24 86
linda.saleback@tornet.se

Hyresavisering och autogiro
Elin Albäck
040-614 26 80
hyra@tornet.se