Garageport

Garageporten öppnas med fjärrkontroll, de som har hyrt garageplatser på Skolskeppet får 1st fjärrkontroll.
Knapp 1, öppnar garageport!

Beskrivning av sändare

Indikeringar på sändaren
Normal drift
Snabbt blinkande RÖD = sänder meddelande
Fast GRÖN = Relä aktiverat i mottagaren (Återkopplings-information från mottagaren)

Felindikering
3 långsamma RÖDA blinkningar = Batteri förbrukat, sändare kan inte skicka kommandon
Fast RÖD efter aktiverat kommando = Låg batterispänning
Snabba RÖDA blinkningar = hårdvarufel.

Indikeringar efter batteribyte
GULT lyser i 1 sekund följd av 1 eller 2 GRÖNA blinkningar.

Byte av batterier i sändarna

Byte av batterier i SESAM 800 K3
Om statusindikatorn på sändaren indikerar låg batterispänning, byt ut batterierna snarast. Notera att utbyte av batterier måste göras i en miljö som är ren och utan risk för statisk elektricitet. Batterierna byts ut enligt följande:

  1. Skruva loss de 3 skruvarna som håller ihop kapslingen ( 1 ) med stjärn-skruvmejsel PH00.
  2. Avlägsna försiktigt bakstycket.
  3. Tag ur plasthållaren och batterierna (2).
  4. Sätt i nya batterier (3 och 2). Notera att batterierna sätts i åt rätt
    polaritet.
  5. Stäng bakstycket.
  6. Dra åt de 3 skruvarna med vridmoment 0,14 Nm.