Lägenhetsavstängning vatten

1. Dra ytterringen bakåt på frontluckan.

2. Stänga av varmvattnet: Vrid rödfärgat vred ¼ varv för att stänga av varmvattnet.

3. Stänga av kallvattnet: Vrid blåfärgat vred ¼ varv för att stänga av varmvattnet.

Dusch

Inga borrhål får utföras vare sig i väggar eller golv. Handdukstorken är el-ansluten och belastar er elförbrukning.

Rengöring av golvbrunn

Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt. Purus golvbrunnar är självrensande. Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenlåsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot beläggningar och odörer. Undvik att repa ytan.

Tips: För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.

Demontering

 • Ta bort golvbrunnsil
 • Rengör ev silkorg
 • Lyft upp vattenlås med lyftbygeln och rengör vattenlåset (vattenlås Tyr och Ran i plast och center i rostfritt stål är delbart för att underlätta rengöring)

Återmontering

 • Sätt tillbaka vattenlåset, smörj in o-ring med tvållösning för enklare montage
 • Se till att vattenlåset sitter i sitt bottenläge – fyll på vatten i låset
 • Montera ev. silkorg och golvbrunnsil

Tvättmaskinsavlopp

I de fall något fastnat måste man ta isär och rengöra, följ då arbetsordningen nedan;

 1. Skruva loss spillmuffen från väggen.
 2. Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del, med händerna.
  OBS Det nya raka vattenlåset har en integrerad packning i dykröret.
  Alltså det finns ingen lös packning!
  (Har du en äldre modell har du en svart platt packning som du ska återanvända)
 3. Gänga loss den övre delen av vattenlåset, med händerna och lyft av överdel med dykrör.
 4. Lyft ur ”koppen” och rengör invändigt (samt alla lösa delar).
  (Man kan behöva trycka underifrån på koppen för att den ska lossna)
 5. Montera sedan ihop delarna igen med handkraft (OBS inga verktyg).
 6. Testa att produkten är tät!

Tänk på att plastgängor är mjuka.
Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär.
Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg).

Vattenlås handfat

Rengöring: I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt). Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vatten. Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

 1. Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil
 2. Vinkla ut låset från bottenventilen.
  (Ev. måste man lossa muttern mot Ø40 röret något för att kunna vinkla ut låset)
 3. Skruva loss koppen
 4. Rengör kopp och hus (huset sitter kvar på röret) med borste.
 5. Återmontera delarna i omvänd ordning.
  OBS Det sitter en o-ring i koppen (lite dolt i ett spår) som inte får skadas.
 6. Testa att produkten är tät!
  Det är viktigt att det finns vatten i låset, pga att det kan komma lukt upp annars.
  Tänk på att plastgängor är mjuka. Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg).  

Handdukstork

Timer med minnesfunktion som minskar energiförbrukningen upp till 75%. Inställbar driftstid utifrån vanor och behov.

Genom att sätta huvudbrytaren i till- läge värmer torken kontinuerligt dygnet runt. Värmning pågår ända tills huvudbrytaren sätts i läge från.

Pax Momento är utrustad med elektronik där kunden själv kan välja när torken ska värma. För att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en engångstimer samt 1 repeterbar timer. (Huvudbrytaren måste vara i till- läge.)

Pax Momento Engångstimern är lämplig att använda vid tillfällig torkning av fuktiga textilier.

 • T.ex. efter träningsrundan med en efterföljande dusch kan man enkelt låta engångstimern torka handduken.
 • Då våra levnadsvanor ofta består av rutiner kan det innebära att vi föredrar t.ex. en dusch vid en bestämd tidpunkt. Det kan vara efter jobbet, på kvällen, eller när vi går upp på morgonen. Den som vet att man vanemässigt duschar vid samma tidpunkt dagligen kan med fördel utnyttja någon av de två timers som är repeterbara.

Aktivera en repeterbar timer den tidpunkt på dygnet du önskar att torkperioden skall starta, efter det så startar elektroniken en 6 timmars torkperiod vid samma tidpunkt dygn efter dygn tills du avaktiverar den.

Handhavande – Inställning av Timer

Konstant uppvärmning, till/från manuellt.

6 tim uppvärmning en gång, aktivera timer.

Automatisk uppvärmning i 6 timmar var 24 timma.

Återställ timer