Inomhusmiljö

Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

För att termostaterna på dina element ska fungera är det viktigt att elementen inte isoleras av möbler eller tunga gardiner.

Er lägenhet har så kallad frånluftsventilation. Luften kommer in genom ventiler i lägenheten bakom elementen. Luften sugs ut via ventilerna i kök, förråd och badrum.

För att ventilationen skall fungera är det viktigt att ventilerna är rena och fria från damm. Ta därför för vana att regelbundet dammsuga och torka av ventilerna. I ventilerna bakom elementen sitter filter som bör dammsugas regelbundet.