Flytta in och flytta ut

Flytta in

Den första vardagen i månaden räknas som inflyttningsdag. Om det första datumet i en månad är en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen efter helgen.

Du har tillgång till lägenheten från klockan 12 på inflyttningsdagen.

Om du skulle ha synpunkter på städningen eller om du hittar fel i lägenheten är det viktigt att du kontaktar oss vid inflyttningen.

Flytta ut

Uppsägning ska alltid ske skriftligt och lämnas till Tornet. Uppsägningstiden är tre månader och räknas från sista datumet i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda.

När du sagt upp din lägenhet är du skyldig att göra lägenheten tillgänglig för visning till nya hyresgäster.

Utflyttningsdag är den första vardagen följande månad. Om det sista datumet i en månad infaller på en lördag, söndag eller helgdag infaller utflyttningsdagen första vardagen efter helgen

Du har tillgång till din lägenhet fram till klockan 12 utflyttningsdagen.

Du skall lämna lägenheten väl städad till nästa hyresgäst. Glöm inte att även rengöra balkong, uteplats. Följ gärna vår checklista.

Innan du flyttar ut kommer lägenheten att besiktigas.

Vid besiktning är det viktigt att all utrustning som tillhör lägenheten, såsom innerdörrar, hatthyllor , diskbänksskåp(diskmaskin) etc finns på plats.

Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli skyldig att ersätta skador. Detsamma gäller om lägenheten inte är ordentligt städad vid utflyttningen