Avfallshantering

Till fastigheten finns det en så kallad sopsug. Det innebär att avfallet transporteras genom nergrävda rör från tankar under inkasten till en uppsamlingsbil. Inkasten är låsta, entrényckeln passar dit, och du hittar dom mellan cykelhusen. Det finns två typer av inkast. Ett för restsopor, alltså det som blir över när du gjort din sortering. Ett för kompostavfall. Det är mycket viktigt att det inte hamnar plast i komposten. Då döms den ut direkt och hamnar i förbränningsverket i stället med högre avgift dessutom.

Återvinning

Återvinningsstation för tidningar, glas, plast, papp och plåt hittar du på södra delen av Maxi´s kundparkering.

Återvinningscentral

Närmast ligger Tagene återvinningscentral. Övrigt avfall såsom möbler, begagnade kläder eller farligt avfall kan lämnas där. Du som bor i lägenhet har rätt till sex avgiftsfria besök varje år. Kontakta din återvinningscentral för att få tillgång till ditt personliga ÅVC-kort.

Grovavfall

Under regelbundet återkommande tillfällen kommer sopcontainer att ställas ut vid fastigheten. Meddelande angående detta annonseras i entrén.

Farligt Avfall

Nu kan du lämna ifrån dig farligt avfall och mindre elektronikprodukter till en farligt avfall-bil. Under året åker farligt avfall-bilen runt i hela Göteborg. Exempel på farligt avfall är batterier, starka rengöringsmedel, färg och oljeprodukter. Du hittar en mer utförlig lista på https://goteborgstad.se/farligavfall.

Tidtabell för avfall-bilen:
https://www.goteborg.se/farligtavfallbilen

Det finns även en Farligt avfall-samlare på ICA Maxi där du kan lämna batterier, lampor, mindre elektronik och liknade.