Diskmaskin kan monteras under diskbänk på plats i underskåp.

Vatten och el är framdraget under diskbänk. Slang och kabel dras genom de förborrade hålen i skåpsbotten och ansluts.

  1. Börja med att ta bort sparksockel som sitter fast i klämringar runt stödbenen.
  2. Skruva bort förbindelseskruvar och skruvar i bakkant, sida och ev. vinkeljärn i ram runt diskbänk. Skruva upp benen så att inte skået spänner mot bänk.
  3. Lossa gångjärnsfästen och ta bort skåpsluckan.
  4. Lägg ett skydd på golvet och dra ut underskåpet (lyft skåpet samtidigt som skåpet dras ut för att förhindra att benen knäcks).
  5. Återmontera stödskivan i ramen på diskbänksplåten med små vinklar (tänk på placering av dessa så de inte kolliderar med montaget av diskmaskinen)

Du måste montera ett läckageskydd i plast under diskmaskinen som samlar upp vatten vid ett eventuellt läckage. Tänk på att montera denna före maskinen sätts in.

Montera diskmaskinen enligt fabrikantens anvisningar och återmontera sparksockel.

Det finns även avstängningsventil för vattnet till diskmaskinen. Denna skall vara avstängd när maskinen inte används. Glöm inte att rensa vattenlåset för avloppet då och då.

Lycka till!

Viktigt

Arbetet måste alltid utföras av auktoriserad yrkesman, så att inte problem uppstår i efterhand. Kontrollera med ert hemförsäkringsbolag att installation täcks av hemförsäkringen.

Förvara underskåpet i lägenhetsförrådet, var extra försiktig med skåpsluckan.

Vid avflyttning ska hyresgästen på egen bekostnad ta bort maskinen och återställa lägenheten i ursprungligt skick. Om t ex skåp har tagits bort för att installera en diskmaskinen ska skåpet återställas vid avflyttning samt vatten- och avloppsanslutningar proppas.

Tänk på att du som hyresgäst är ansvarig för att installationen är fackmässigt utförd så att din hemförsäkring täcker eventuella skador.